pro MOTOCYKLY

uváděné motocyklové kyselinové i gelové akukulátory jsou mejprodávanějšími typy

UPOZORNĚNÍ :

Akumulátor je nutno udržovat v NABITÉM STAVU !!

před zazimováním doporučujeme akumulátor NABÍT a ODPOJIT od el.obvodu.

Uložit na suchém, nejlépe temperovaném místě.